Stanowiska pracy w projektach big data

Środowisko IT dzieli się na wiele dziedzin, które umożliwiają zatrudnienie na różnych szczeblach oraz gwarantują pracę przy wielu ciekawych projektach. Jedną z nich jest big data, gdzie głównie zarządza się danymi.

Czym jest big data?

Pojęcie oraz branża zostały spopularyzowane wraz z rozwojem nowoczesnych technologii i dynamicznym rozwojem Internetu. Jest to nazwa szerokiego zbioru zmiennych danych, które poddawane są analizie, gromadzeniu, przetwarzaniu oraz przechowywaniu przez stworzone do tego zespoły specjalistów. Analiza tak dużych danych jest bardzo wartościowa dla branży, ze względu na fakt, iż dzięki temu uzyskuje się całkowicie nowe informacje, które poszerzają wiedzę specjalistów. Ilości owych danych mierzone są w jednostkach terabajtów lub petabajtów.

Stanowiska pracy

Jednym ze specjalistów w tej dziedzinie jest analityk big data, który odpowiada za przetwarzanie nowo zebranych danych, tworzenie raportów oraz podsumowywanie pozyskanych informacji. Zatrudniony w firmie analityk głównie zbiera dane wartościowe dla działalności firmy w pełni wykorzystując ich potencjał i przedstawia wyniki analiz kierownictwu. Kolejnym zawodem jest tzw. mistrz danych, który przekształca pozyskane dane we wnioski, aby były dobrze zrozumiane przez grono odbiorców. W swojej pracy do interpretacji danych wykorzystuje statystykę, analitykę oraz uczenie maszynowe. Osoba na tym stanowisku powinna umieć stawiać pytania badawcze oraz charakteryzować się dociekliwością. Zawodem potrzebnym w big data jest również specjalista do uczenia maszynowego, czyli dziedziny sztucznej inteligencji. Wpływ jego pracy głównie ma na celu określenie i przewidywanie przyszłości na podstawie wyciągniętych z danych wniosków czy powtarzających się w nich wzorców. Inny istotny zawód to inżynier danych, którego obowiązkiem jest dbanie o infrastrukturę zarządzania danymi pod kątem technicznym. Powinien utrzymywać istniejące już narzędzia, a także je rozwijać, tworzyć i kontrolować tak, aby ich działanie było w pełni sprawne.

Wymienione cztery zawody są ze sobą ściśle związane, a ich wspólna praca przyczynia się do wartościowej obróbki ogromnych ilości danych, które mają wpływ na funkcjonowanie organizacji. Specjaliści powinni posiadać szeroką wiedzę i umiejętności analityczne, ekonomiczne, statystyczne i programowania, a także być osobami kreatywnymi i dokładnymi.

Related Posts

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *